Urbaanit keittiöpuutarhat tuottavat satoa kantakaupungissakin

Senaatintorin kulmalla Helsingin kaupunginmuseon sisäpihalla kypsyvät tomaatit ja kesäkurpitsat. Ympäristöjärjestö Dodon toteuttamassa Kasvattamossa testataan, miten ruokaa voitaisiin kasvattaa yhteisillä korttelipihoilla keskellä kaupunkia.

– Ratkaisuja kaupunkipihaviljelyyn on vielä vähän tarjolla, mutta potentiaali on merkittävä. Haluammekin nyt haastaa puutarha-alan eri toimijat ideoimaan tuotteita ja palveluja tälle kasvavalle joukolle viljelystä kiinnostuneita kaupunkilaisia. Kutsuimme Urbaanit keittiöpuutarhat -tapahtumaan alan ammattilaisia visioimaan vihreitä keitaita kolmelle kaupunkipihalle yhdessä nuorten muotoilijoiden ja maisema-arkkitehtien kanssa. Helsinki Design Weekin ohjelmaan kuuluva tapahtuma järjestetään 9.-10.9., kertoo Dodo ry:n aktiivi Eija Leinonen, joka on muotoilija itsekin.

Kasvattamo rakennettiin Helsingin kaupunginmuseon Katariinankadun puoleiselle sisäpihalle yhteistyössä nuorten arkkitehtien, puutarha-alan start-up yritysten sekä Dodon vapaaehtoisten kanssa. Koronan asettamista haasteista huolimatta porukka saatiin turvallisesti tekemään yhteistyötä.

– Korona-aika on vain lisännyt ihmisten halua saada viihtyisiä pihoja, joissa voi viettää aikaa yhdessä. Tämä kestävän onnellisuuden tuottaminen kaupunkeihin onkin keskeistä ajattelua ympäristöjärjestömme toiminnassa, jatkaa Leinonen.

Kasvattamo on osa Kaupunkiruokaa-näyttelyä. Näyttely esittää katsojalle kysymyksen: Mikä rooli kaupungeilla on uudenlaisessa, kestävämmässä ruoantuotannossa ja ruokakulttuurissa? Kaupungit kasvavat ja kaupungistuminen globaalina megatrendinä jatkuu. Samalla ilmastonmuutos muuttaa ruoantuotantoa. Valmiiden vastausten sijaan sisältö kokoaa yhteen pohdintoja, visioita, ratkaisuja ja esimerkkejä, joiden avulla ruoka voisi riittää kaikille, ympäristön kuormitusta vähentäen.

Näyttely levittäytyy myös museon ulkopuolelle: pop-up näyttelyt opastavat kaupunkiruoan äärelle Malmilla, Malminaukiolla ja Itäkeskuksessa, Stoan aukiolla 7.-20.9. Molemmissa kasvaa papuja, perunoita ja kesäkurpitsaa, jota tarjoillaan katukeittiöissä Itäkeskuksessa pe 18.9. klo 16 alkaen ja Malmilla la 19.9. klo 12 alkaen.

Dodo ry viettää 25-vuotisjuhlaa lauantaina

Kaupunkiviljelyn pioneeri Dodo ry viettää lauantaina 25-vuotisjuhliaan. Dodo on alusta lähtien ollut kiinnostunut kaupunkitilasta ja globaaleista ympäristöongelmista. Megapolis-tapahtumat kansainvälisine puhujineen toivat esiin esimerkiksi ilmastoratkaisuja vuodesta 2006 lähtien, kun media nosti aihetta vielä harvoin esiin.

Dodo toi 2000-luvulla kaupunkiviljelyn buumin Suomeen ja silloin aloitettiin säkeissä ja laatikoissa viljely joutomailla ja ratapihoilla. Helsingin kaupunki on tehnyt Dodon kanssa yhteistyötä muun muassa luomalla oppaan kaupunkiviljelyyn ja kutsumalla Dodon viljelemään väliaikaisesti Kalasataman alueella ennen rakennustyömaita.

Vuonna 2012 Dodo ry rakensi Kääntöpöydän kaupunkiviljelykeskuksen Pasilan vanhoille veturitalleille. Siellä on kasvihuone, jossa on tehty muun muassa kierrätysravinteiden käyttöön liittyvää testausta. Kääntöpöytä on myös tapahtumapaikka, jossa on tulevana lauantaina syntymäpäiväjuhlan myötä tuttuun tapaan myös musiikkia, keskustelua sekä työpajoja. Puhujina on aiemmista Dodon aktiiveista muun muassa aiemmin kansanedustajana toiminut ja nykyinen Sitran hiilineutraalin kiertotalouden vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Kaupunkitapahtumien ja -viljelyn ilosanomaa levittää myös Kääntöpöydän pienoisversio Liikuteltava kasvihuone, jota esitellään Helsinki Design Weekillä ja viedään Kaupunkiruokaa-näyttelyn satelliittitapahtumiin. Se on esimerkki Dodon kaupunkisuunnitteluryhmän ja kaupunkiviljelyryhmän yhteistyöstä.

Lisätietoja:
Elisa Niemi, viestintäpäällikkö, , 040 7233 868
Eija Leinonen, kaupunkiviljelyn koordinaattori, 050 590 2159

Kasvattamon rakensivat yhteistyössä Dodon aktiivit sekä arkkitehtisuunnittelun tehneet ROOH-studio ja inTra-kollektiivi.
Kuva: Joonas Parviainen

[ENG] Kasvattamo was built by Dodo’s active members together with ROOH-studio and inTra collective, who were responsible for the architectural planning.

Kasvatusalusta näihin laatikoihin on tullut yritykseltä Kiteen mato ja multa, joka muun muassa kompostoi järviruokoa.
Kuva: Bambi Vihavainen

[ENG] The growing ground for the boxes is from the company Kiteen mato ja multa, which, for example, composts common reed.

Kuvateksti: Kasvattamolla kokeillaan uudenlaisia viljelylaatikoita, joiden hoitamisessa auttaa Blokgårdenin vinkkejäantava mobiilisovellus.

[ENG] At Kasvattamo, new kinds of garden boxes are being tested. Blokgården’s mobile app which gives tips, helps to take care of them.

Urban kitchen gardens produce yield even in the city center

At the corner of the Senate Square, in the courtyard of the Helsinki City Museum, tomatoes and zucchinis are ripening. At Kasvattamo, put together by the environmental organisation Dodo, it is tested how food can be grown in common courtyards in the middle of the city.

– There are only few solutions available for block yard gardening, but the potential is significant. Thus, we want to challenge the various actors in the gardening sector to come up with products and services for the ever-growing number of people interested in urban farming. At the Urban Kitchen Gardens event, we invite professionals to vision and design green oases for three city yards together with young designers and landscape architecture students. The event, which is part of the Helsinki Design Week programme, will be held September 9-10, says Dodo’s active member Eija Leinonen, who is also a designer herself.

Kasvattamo was built in the courtyard of the Helsinki City Museum in cooperation with young architects, gardening startup companies as well as Dodo’s volunteers. Despite the challenges posed by the coronavirus, the team was able to cooperate in a safe manner.

– The corona era has only increased people’s desire to have comfortable yards where they can spend their free time. This idea of producing sustainable happiness in cities is a key principle in the activities of our environmental organization, Leinonen continues.

Kasvattamo is a part of the Urban Food exhibition. The exhibition poses questions to the audience: What role do cities play in a new, more sustainable food production and food culture? Cities are growing and urbanisation continues as a global megatrend. At the same time, climate change is also changing food production. Instead of simple answers, the content is a collection of reflections, visions, solutions and examples related to how we could have sufficient food for everyone while simultaneously reducing the environmental burden.

The exhibition also spreads outside the museum: satellite exhibitions made together with youngsters guide to urban food in Malmi and Itäkeskus during the coming weeks.

Dodo celebrates its 25th anniversary on Saturday

A pioneer in urban farming, Dodo, celebrates its 25th anniversary on Saturday 29th August. From the beginning, Dodo has been interested in urban space and global environmental issues. The Megapolis events with their international speakers presented climate solutions since 2006, at a time when the media rarely raised the issue.

Dodo started the urban gardening boom in Finland in the 2000s when growing plants in sacks and boxes began on wastelands and railway yards. The city of Helsinki has collaborated with Dodo by creating, for example, a guide to urban gardening as well as inviting Dodo to cultivate plants temporarily in Kalasatama before the construction sites.

In 2012, Dodo built the Turntable, an urban gardening centre, at the old railway roundhouse at Pasila. There is a greenhouse where, among other things, recycling of nutrients has been tested. The Turntable is also an event venue, where on Dodo’s birthday on the upcoming Saturday, there will be music, discussions and workshops. Speakers, consisting of Dodo’s alumni, include Oras Tynkkynen, previously serving as a Member of the Finnish Parliament and currently holding the position of Senior Advisor of Carbon Neutral Circular Economy at Sitra.

To spread the joy of urban gardening and interesting events, Dodo has also created a miniature version of the Turntable, the Mobile Greenhouse. It will be presented at the Helsinki Design Week and brought to the satellite events of the Urban Food exhibition.

More information:
Elisa Niemi, Head of Communications, , 040 7233 868
Eija Leinonen, Coordinator of Urban Farming, 050 590 2159

Urban Food exhibition and Kasvattamo