Ilmastonmuutos on huikea mahdollisuus

Ilmastonmuutos on paitsi dramaattinen uhka, myös huikea mahdollisuus, todettiin Lahdessa perjantaina järjestetyssä Vihreän viikon tapahtumassa. Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, Dodon puheenjohtaja Aleksi Neuvonen ja kansanedustaja Ulla Juurola kehottivat näkemään ilmastonmuutoksen myös kilpailukykyä lisäävänä ja paikallista elinkeinotoimintaa kehittävänä tekijänä, vaikka esimerkiksi sademäärät kasvavat ja myrskyt lisääntyvät.

Sen jälkeen kun Kioton sopimus astui voimaan viime helmikuussa, ilmastonmuutoksen torjumisprosessi on muuttunut todellisemmaksi kaikilla tasoilla kunnista globaaliin päätöksentekoon. Nyt nähdään myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen hyödyt. ”Kyse on vaikeasta mutta samalla koko ihmiskuntaa vahvasti yhdistävästä projektista, joka voi vahvistaa ihmisten välistä solidaarisuutta. Uhan ohella se luo myös edellytyksiä uudistaa yhteiskuntaamme ja parantaa kilpailukykyä”, totesi Dodo ry:n
puheenjohtaja Aleksi Neuvonen.

Paikallisen osaamisen kehittäminen ja elinkeinotoiminnan synnyttäminen ovat avainasioita ilmastonmuutoskeskustelun muuttamisessa paikalliseksi toiminnaksi. Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ulla Juurola korosti paneelikeskustelussa niitä mahdollisuuksia, joita ympäristöongelmien ratkaiseminen tarjoaa myös elinkeinotoiminnalle. ”Lahden seudulla panostetaan nyt vahvasti ympäristöosaamiseen ja -tutkimukseen, jolla pyritään nousemaan myös kansainvälisesti merkittävälle tasolle.”

Ilmastonmuutoksen hillitsemisprosesseissa syntyy liiketoimintamahdollisuuksia, joita voidaan parhaiten hyödyntää kehittämällä mahdollisimman pitkäjänteisiä ja kauas tulevaisuuteen katsovia visioita. Kioton pöytäkirjan jälkeisen ajan ilmastoneuvotteluissa
olisi luotava kansainvälinen uskottava suunnitelma siitä, miten kasvihuonekaasupäästöt maailmanlaajuisesti saadaan laskuun. Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola esitti seminaarissa ratkaisuksi siirtymistä maakohtaisten tavoitteiden sijaan teollisuudenalakohtaiseen tarkasteluun. Käytännössä esimerkiksi koko maailman terästeollisuudelle annettaisiin rajattu määrä päästöoikeuksia, jotka alan yritykset jakaisivat keskenään. ”Pitäisi saada luotua järjestelmä, joka estäisi hiilivuodon löyhemmän ympäristölainsäädännön maihin ja vapaamatkustajuuden vaille päästörajoitusvelvoitteita jääville maille”, totesi Korhola seminaarissa.

Ilman muutosta – ilmaston muutos. EU ja globaalit ympäristöongelmat -tilaisuuden järjestivät Dodo ry ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto Lahdessa 3.6. Tapahtuma on osa EU:n Vihreää viikkoa 31.5.-3.6.

Lisätietoja:

Dodon puheenjohtaja Aleksi Neuvonen

puh. 050 5344241

aleksi.neuvonen [at] dodo.org