YK arvioi sodan ympäristötuhoja

Samasta paikasta löytyvät myös yksikön työn tuloksena syntyneet
kolmisenkymmentä raporttia PDF-muodossa.

Post Conflict Assesment-yksikkö on poikennut YK:n perinteisesti hitaasti
liikkuvasta hierarkiasta edukseen arvioidessaan vuodesta 1999 sodan
aiheuttamia ympäristötuhoja niin Balkanilla, Afganistanissa kuin
Palestiinassakin. Yksikön puheenjohtajana toimii Suomen entinen
ympäristöministeri Pekka Haavisto.

Aiemmin keväällä ilmestynyt Afganistanin raportti käännetään myös pashtun
kielelle. Suunnitteilla on myös operaatio Somaliassa. Uudentyyppisen
ympäristövaikutusten arviointi liittyy oleellisesti humanitaarisiin
näkökulmiin, kuten ruuan ja veden käyttökelpoisuuteen.

Yksikön toiminta perustuu kansainvälisten tiedemiesryhmien työskentelyyn
paikan päällä. Ryhmät arvioivat pahimmin saastuneet alueet ja antavat
väestölle suosituksia niiden käytöstä. Viljelymaan ja juomaveden suhteen
tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä alueen väestön palatessa takaisin arkeen.
Myös perinteisiin luonnonsuojeluasioihin kiinnitetään huomiota, esimerkiksi
Afganistanissa lumileopardikannan tilaan ja entisen Jugoslavian alueella
pommitettuihin kansallispuistoihin. Ympäristön hyvä tila antaa alueelle
kestävämmät edellytykset toipua konfliktista.

Erityisen paljon huomiota yksikössä on kiinnitetty köyhdytetyn uraanin
käyttöön ja sen terveysvaikutusten arviointiin. Köyhdytetty uraania on
käytetty mm. Kosovon konfliktissa sekä Irakin sodassa, jolloin maahan
pommitettiin 200-250 tonnia köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on selvittänyt köyhdytetyn uraanin
käyttöä Kuwaitissa ja sen raportti julkaistaneen tänä keväänä.

Lisätietoja:
UNEP:n Post Conflict Assesment -yksikön kotisivut:
http://postconflict.unep.ch/