Megapolis 2021 -seminaari: Tarvitaan uudenlainen käsitys ympäristön suojelemisesta

”Ei ole mitään yhtä reseptiä kestävään kehitykseen”, totesi tutkija Kaarin Taipale Megapolis 2021 -tapahtuman viimeisessä seminaarissa. Se tiivisti koko päivän pääviestin: Ympäristöongelmia ei ratkaista pelkillä kielloilla ja määräyksillä. Sen sijaan ihmisten osallisuus on otettava lähtökohdaksi myös ympäristöongelmien ratkaisuissa.

Ihmisten vapaat kohtaamiset, pyrkimys ilmaista itseään ja kuulua johonkin ovat urbaaninkin ihmisen perustarpeita. Niitä voidaan tyydyttää sekä ekologisesti kestävillä että kestämättömillä tavoilla.

Asuminen, liikkuminen ja kuluttaminen ovat kaupunkilaisten keskeisiä toimintoja, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen koko Dodon ’Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa’ -hanke tähtää.

Kulutuksen ekologisoimisesta puhunut naistutkija Anna Kortelainen syytti kulutuskriittistä liikettä kaiken kieltämisestä ja pihtaamiseen painostamisesta. Sen sijaan ihmisiä pitäisi kannustaa ja palkita taitavasta kuluttamisesta. Ihmiset tarvitsevat voimaantumisen tunteita voidakseen kokea olevansa ekologisia vaikuttajia myös yksittäisissä ostotilanteissa.

Arkkitehti Kai Wartiainen puolestaan kumosi käsitykset siitä, että kaupunkien viheralueet sellaisenaan lisäisivät kapunkien ekologisuutta. Ne voivat sen tehdä, jos naapuripuisto lisää ihmisten sitoutumista omaan alueeseen ja sen kehittämiseen. Pahimmillaan viheralueet ovat kuitenkin joutomaata, joka pidentää välimatkoja ja hajottaa kaupunkirakennetta.

Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa muistutti myös, ettei talouskasvu sinänsä johda ekokatastrofeihin. Kyse on siitä, mitä kulutetaan. Nollia hintalappuun voidaan lisätä, eikä se vaikuta ympäristöön.

Megapolis 2021 -seminaarit kokosivat Vanhalle ylioppilastalolle noin 600 ihmistä. Tapahtuma jatkuu klo 21 käynnistyvällä Megapolis 2021 -klubilla, jonka pääesiintyjä Maria Gasolina nousee lavalle klo 01.00.

Lisätietoja:

www.megapolis2021.org (ohjelma ja puhujaesittelyt)

Aleksi Neuvonen, puheenjohtaja, Dodo ry, puh. 050 5344241

Johanna Juvonen, tiedotussihteeri, Megapolis 2021 -tapahtuma, puh. 050 5990724